Навчання фахівців з реабілітації

Illustration

Безперервний професійний розвиток

БПР – безперервний професійний розвиток для лікарів, фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я.

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах.

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг.

Методологія оцінювання набутих знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я.

ПЕРЕЛІК ТРЕНІНГІВ

● імплементація міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я ● догляд, менеджмент пролежнів та контрактур, поступова вертикалізація● основні принципи реабілітації, короткострокові та довгострокові цілі по типу смарт● патології (інсульт, та інші неврологічні захворювання, ЧМТ, спінальна травма, переломи та післяопераційні стани, рання реабілітація у відділені інтенсивної терапії, особи похилого віку які мають рухові або розумові порушення)● основи безпечної роботи з пацієнтами котрі мають значну функціональну залежність● правильне позиціонування, поступова вертикалізація та переміщення● обстеження та оцінка функціонального стану пацієнта● постановка реабілітаційних цілей у смарт форматі● менеджмент спастичності верхньої та нижньої кінцівки● відновлення навичок ходьби та рівноваги● відновлення верхньої кінцівки● індивідуальний підбір ортезів та протезів● основи позиціонування тяжкохворої людини● ерготерапія в роботі сімейного лікаря та педіатра● реабілітаційна складова при захворюваннях дихальних системи у дітей різного віку та дорослих● хендлинг● асистивні технології

Команда викладачів

Illustration

Ольга Юшковська

Президент ГО
Доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою спортивної медицини, фізичної реабілітації і фізичного виховання ОНМедУ, лікар ФРМ, лікар спортивної медицини і лікувальної фізичної культури вищої категорії.
Illustration

Відаді Гулуєв

Співзасновник ГО
Головний лікар та співзасновник реабілітаційного центра, "PROMED". Фізичний терапевт. Викладач фізичної терапії та ерготерапії у МГУ (Одеса) з 2021 року.

Щоб записатись на найближчий тренінг заповніть анкету за посиланням